אגרות הצלב האדום הבילנלאומי

הצלב האדון הבינלאומי הנפיק איגרות דואר מיוחדות להתכתבות בין כל הארצות הלוחמות. המוען והנמען כתבו על גבי אותה איגרת; תוכן המכתב הוגבל לענייני משפחה בלבד במספר מילים שאינו עולה על עשרים וחמש. הזמן שעבר בין שליחת המכתב לבין קבלת מענה ארך חודשים. כשהגיעה תשובה, אם הגיעה, לא תמיד היא שיקפה את המצב כהווייתו.

תערוכת המכתבים במשואה

16.12.1940
13.7.1942
21.8.1942
10.7.1942
10.7.1942
10.6.1941
27.8.1941
17.12.1941
23.5.1942
17.8.1945
Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake