wemake wemake wemake

שלוש שורות בהיסטוריה – תנועות נוער ציוניות 1948-1928

תערוכה לזכרם של חברי תנועות הנוער הציוניות

התערוכה מוקדשת לזכרם של חברי תנועות הנוער הציוניות שנלכדו באירופה בתקופת השואה.
התערוכה פותחת בחוויה הטוטאלית שהעניקו תנועות הנוער לחבריהן: השקפת העולם, דפוסי ההתנהגות, החברותא, התפיסה העצמית של חלוץ ההולך לפני המחנה, התחושה שהם חלק מאוונגרד השותף לשעה היסטורית המכוננת אומה וחברה חדשה. חלק זה, המתואר באמצעות מכתבים, יומנים אישיים, יומני קבוצה ושירים בני התקופה, הוא מיצג רב מסכי בביצוע להקת שקטק.
את השינוי שחל בתנועות הנוער הציוניות נוכח הקמת הגטאות והשילוח למחנות, מציגים סרטי עדות של חברי תנועות הנוער. עדויותיהם ממחישות את המעבר הדרמטי מהעתיד המבטיח לתהום החורבן. את העדויות מלווים קטעים מתוך "יומנה של יוסטינה".
הפרק השלישי בוחן את פעילותם של הניצולים, מקרב חברי תנועות הנוער, צעירים וצעירות בראשית שנות העשרים לחייהם, שהפכו בין לילה למבוגרים ולמנהיגים והובילו מאות אלפים, בדרכי הבריחה וההעפלה, לארץ ישראל. הפרק מוצג באמצעות פריטים אישיים הממחישים את התחושה של "שעה היסטורית גדולה", שנסכה בהם כוח ואפשרה להם להנהיג את שארית הפליטה במסעה לארץ ישראל.

שמ התערוכה לקוח מדבריו של דולק ליבסקינד, ממפקדי המחתרת היהודית "החלוץ הלוחם" בקרקוב: "אנו נלחמים על שלוש שורות בהיסטוריה עליהן לחם הנוער שלנו ולא הלך כצאן לטבח. על כך כדאי לנו אפילו למות"

במקביל מוצגות כרזות של הישוב היהודי בארץ ישראל הקוראות לציבור המקומי להתגייס למאבק ההעפלה. הכרזות הן מאוסף יחיאל סדרוני בארכיון משואה.

 

את התערוכה מלווה קטלוג אלבומי הניתן לרכישה במזכירות משואה.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake