wemake wemake wemake

תערוכות מקוונות במכון משואה

למידה וירטואלית במכון משואה

מכון משואה הפיק בעשור האחרון סדרה של תערוכות וירטואליות, שהועלו לרשת, המבוססות על התחקירים והאוצרות של תערוכות הקבע. התערוכות הווירטואליות מאפשרות לציבור המבקרים, כמו-גם לכל הגולשים ברשת, גישה למקורות הארכיונים המגוונים עליהם מתבססות תערכות הקבע. התערוכות המקוונות פותחות אפשרויות נוספות לשימוש בחומר, בכלל זה למטרות של הוראה, ולפעילות אינטראקטיבית.

בין התערוכות המקוונות:

  • משפט אייכמן בשיח התקשורתי
  • עליית הנוער
  • "הנמען עזב ליעד בלתי ידוע"
  • "מה היתה המילה שואה?"
Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake