wemake wemake wemake

ימי עיון לצה"ל ולכוחות הביטחון

דיאלוג עם חיילים ומפקדים בנושא השואה

מכון משואה – יד לחברי תנועות נוער ציוניות בשואה ובמרי, מקיים ימי עיון וסיורים בדגש חווייתי וערכי של סוגיות מרכזיות מתקופת השואה ומשמעותן לחיינו ולזהותנו היום, למפקדים וליחידות צה"ל ולכול כוחות הביטחון. הדיאלוג עם חיילים ומפקדים מתמקד בשלושה ממדים: ערכים בוני אדם, ערכים בוני חברה וערכים בוני אומה.

מתכונת

יום העיון במשואה נבנה במשותף עם סגל היחידה בהתאם לתחומי העניין של היחידה /הקורס/ סגל הפיקוד. מתכונת הפעילות 8-4 שעות הכוללים: סיורים מודרכים בתערוכות הקבע ובמרכזי המולטימדיה, הרצאות, סדנאות ודיונים. ניתן לשלב עדות של ניצול/ת שואה או צפייה בסרט עדות.

תכנים:

  1. דילמות של מנהיגות בתקופת השואה– בחינת מודלים של מנהיגים יהודים בתקופת השואה: דילמות של חברי היודנראט, רופאים, מחנכים ושאלות ותשובות של רבנים,
  2. "שישה מיליון קטגורים- מדינת ישראל נגד אדולף אייכמן"- התערוכה עוסקת בשואה כפי שהשתקפה מבעד לעדויות ולראיות שהובאו במשפט אייכמן. במוקד התערוכה מייצג רב-מסכי ומערכת מולטימדיה אינטראקטיבית המבוססת על 150 עדויות מוסרטות ומאות צילומים ומסמכים.
  3. בין תעמולה לטרור– דמותם של מבצעי ההשמדה – מאנשים רגילים לרוצחי המונים – ניתוח ביוגרפיות של מפקדי ס"ס ודיון בעקבות ניסויים בפסיכולוגיה חברתית: בין השפעה חברתית לציות לסמכות. ניסוי מילגרם והמחקר של זימברדו אשר, כול אחד בדרכו, בחנו את המנגנונים שאפשרו, למעשה, הפיכתם של אנשים רגילים לבני אדם אלימים ורוצחי המונים,
  4. "זהירות תעמולה" – אנטישמיות באידאולוגיה ובתעמולה הנאצית.
  5. 70 שנה למדינת ישראל – זיכרון השואה בחברה הישראלית: משפט אייכמן כנקודת מפנה ביחסה של החברה הישראלית לניצולי השואה
  6. "עליית הנוער – גיבושה של זהות ישראלית", דמותם של ניצולי השואה בקולנוע הישראלי, שינויים במושג "הגבורה" בשיח הישראלי, בין היסטוריה לזיכרון – אתם הזוכרים הבאים.
  7. "תעשיית השנאה – אנטישמיות וגזענות במאה השנים האחרונות" – תערוכה חדשה– מטרת התערוכה לבחון בראייה ביקורתית את מנגנוני התעמולה וההסתה בהקשרם ההיסטורי ובהקשרם העכשווי: מכרזות התעמולה של גרמניה הנאצית להסתה ברשתות החברתיות היום. בחינת גלגוליו של המיתוס על "הקשר היהודי הבינלאומי" מראשית המאה העשרים ועד אסון התאומים ופגועי הטרור באירופה היום, מאחורי הקלעים של ההסתה באינטרנט וברשתות החברתיות.

 

לפרטים ולהרשמה: אריאלה ירוחמי – 09-7497204/5 | 0504562342 |ariela@massuah.org.il

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake