wemake wemake wemake

השתלמויות במכון ללימודי השואה – משואה

השתלמויות מורים ופעילות חינוכית במשואה

משואה מקיימת השתלמויות חורף וקיץ למורים בהיקף של 30 שעות, המיועדות למחנכים מלווים לפולין לקראת המסע.
בימי השתלמות אלה מושם דגש הן על תכנים היסטוריים והן על תכנים פדגוגיים.
הפרסום והרישום נעשה ע"י הרפרנטים המחוזיים במשרד החינוך.
כמו כן,
· משואה מקיימת פעם בשנה השתלמות למדריכי משלחות לפולין, השתלמות המוכרת לתו התקן של המדריכים על-ידי מינהלת פולין.
· משואה פותחת השתלמות למורים להיסטוריה על הוראת השואה באמצעים דיגיטליים ובמציאות משתנה. לפרטים לחצו כאן.

לפרטים ולהרשמה: מיכל ג'אן ואריאלה ירוחמי – 09-7497204/5 | 0544404438 | michal@massuah.org.il | ariela@massuah.org.il

ההשתלמויות מתקיימות בסיוע ועידת התביעות בחסות הקרן זכרון, אחריות ועתיד ובתמיכת משרד האוצר הפדרלי הגרמני

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake