wemake wemake wemake

מי אנחנו – אודות מכון משואה

משואה, המכון הבינלאומי ללימודי השואה

משואה – המכון הבינלאומי ללימודי השואה הוא מוסד לשימור מידע הכולל ארכיון ציבורי ובית ספר מרכזי להוראת השואה, שנועד לעורר שיח על משמעותה לחברה ולתרבות בת זמננו.

המכון מתמקד בקורות השואה ובשאלות העקרוניות הנובעות מלימודה, כמו גם בתהליכי עיצוב הזיכרון בחברה הישראלית ובשיח הבינלאומי ובהשפעתם על עיצוב זהותנו היום.

מכון משואה כולל בית-ספר, תערוכות קבע, מרכזי מולטימדיה, אולמות לדיון, אמפיתיאטרון ופנימייה.

בבית ספר ע"ש גרוסמן נערכים מידי שנה סמינרים לעשרות אלפי בני נוער, לאנשי כוחות הביטחון, לסטודנטים, למורים ולפרחי הוראה מהארץ ומהעולם. שפות ההדרכה במכון: עברית, אנגלית, ספרדית, פולנית, גרמנית.

באמפיתיאטרון משואה נערכת עצרת זיכרון ממלכתית בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. כמו כן מתקיים עבור הסגל הדיפלומטי הבכיר בישראל, מדי שנה, ב-27 בינואר, הטקס הממלכתי הרשמי של יום הזיכרון הבינלאומי לשואה.

מכון משואה היה המוסד הראשון, אשר מראשית הקמתו (1965), ראה בעבודה החינוכית את דרך ההנצחה המרכזית. מרכז הסמינרים הבינלאומי בקמפוס משואה פועל ברציפות משנת 1972, במטרה לקרב צעירים מישראל ומהעולם לדיאלוג עם זיכרון השואה.

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake